- 10.0.606

Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]


8.2.21011/12/2004
1. Poprawiony błąd, który ujawnił się w wersji 8.2.209, polegający na braku możliwości wejścia w opcje konfiguracyjne (menu Narzędzia | Ustawienia...)

 Więcej »

8.2.20910/12/2004
1. Historia wyszukiwania w katalogu - dostępna z paska zadań lub przez skrót klawiszowy Ctrl+H2. Przy łączniu zamówień, widoczny znacznik informujący o tym czy zamówienie było wysyłane online3. Zabezpiecznie przed próbą instalacji bazy danych z uszkodzonego pliku ZIP4. Możliwość wczytywania czeskich warunków handlowych5. Poprawiony błąd przy szukaniu po numerach w części katalogowej - w przypadku gdy nie było żadnych wyników program się zawieszał6. Poprawiony błąd przy wybieraniu zdjęcia offlino ...

 Więcej »

8.2.20819/11/2004
1. Zapisywanie do pliku dostępnych dla zamówienia zamienników z pozycji nieprzyjętych online (patrz punkt 3 do wersji 8.2.207) - rozbudowane o dodatkowe ilości i ceny.2. Ściaganie dokumentów sprzedaży z Inter Cars - rozbudowane o fakturę unijną.3. Możliwość współpracy z nową strukturą bazy danych (z międzynarodowymi tłumaczeniami nazwy podstawowej). Baza danych zostanie udostępniona za ok. miesiąc i aby ją zainstalować konieczne będzie posiadanie co najmniej wersji 8.2.208. Próba instalacji bazy ...

 Więcej »

8.2.20709/10/2004
1. Tworzone zamówienie jest zapamiętywane tylko dla bieżąco wybranej waluty.2. Eksportowane do pliku zamówienie zawiera ceny w walucie w jakiej było utworzone.3. Możliwość zapisania do pliku dostępnych dla zamówienia zamienników z pozycji nieprzyjętych - w oknie przeglądania zamówień zakładka "Stan zamówienia ONLINE", opcja "Zamienniki z niezrealizowanych".4. Możliwość wyeksportowania do pliku tylko pozycji, które zostały przyjęte przy wysyłaniu zamówienia ONLINE - w oknie przeglądania zamówień ...

 Więcej »

8.2.20613/09/2004
1. Komunikacja z Internetem możliwa przez serwer proxy - opcja Narzędzia|Ustawienia, zakładka "Serwer Proxy".2. Poprawiony błąd stanów online ujawniający się jeśli okno cennika zostało wywołane przez inny program.3. Dokumentacja w języku rosyjskim i czeskim.

 Więcej »

8.2.20523/08/2004
1. Poprawione wysyłanie zamówień. Od kilku dni zdarzało się, że duże zamówienia (powyżej kilkudziesięciu pozycji) były poprawnie rejestrowane po stronie Inter Cars lecz program IC_Katalog wyświetlał pozycje tych zamówień jako niewysłane.2. Poprawione działanie stanów ONLINE - odpowiedź jest obecnie znacznie szybsza niż poprzednio.3. Możliwość pobierania informacji o dokumentach sprzedaży (fakturach VAT i fakturach eksportowych) bezpośrednio z serwera Inter Cars. Podając zakres dat otrzymujemy li ...

 Więcej »

8.2.20404/07/2004
1. Praca w oknie wyszukiwania katalogowego możliwa również w rozdzielczości 800x6002. Poprawione wyświtlanie cyrylicy dla rosyjskiej wersji językowej w oknie wyszukiwania katalogowego.3. Dostępność Online/Offline - okno powiększone tak, by widoczne były wszystkie oddziały.4. Poprawiony błąd ujawniający się niekiedy podczas tworzenia zamówienie, polegający na tym, że po naciśnięciu klawisza ENTER program zawieszał się na kilkanaście (kilkadziesiąt) sekund. 5. Poprawki w algorytmie liczenia cen

 Więcej »


Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

   Cofnij