- 10.0.606

Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]


10.0.60226/05/2014
1. Nowe sposoby wysyłania informacji do systemu HelpDesk. 2. Eksport faktur do pliku - dodane pole z ceną detaliczną.

 Więcej »

10.0.60426/05/2014
1. Opcja "Wszystkie zamówienia po stronie Inter Cars" - prezentacja numeru WZ dla dokumentów wydanych z magazynu.

 Więcej »

10.0.60020/03/2014
1. Poprawiony błąd pojawiający się przy pobieraniu niektórych faktur (opcja "Komunikacja | Ściąganie dokumentów sprzedaży z Inter Cars..."). 2. Eksport dokumentów sprzedaży zawiera obecnie także opis techniczny. 3. Wycena dla krajów innych niż Polska - poprawiony błąd pobierania stawek vat dla towarów. 4. Downloader - modyfikacje w łączności do serwerów Inter Cars.

 Więcej »

10.0.59807/02/2014
1. Zamienniki - w przypadku towaru sprzedawanego w kompletach, pokazywanie także ceny za sztukę. 2. Zamówienia po stronie Inter Cars - data realizacji uzupełniona o dokładny czas realizacji zamówienia; w szczegółach zamówienia pokazywane ilości faktycznie zebrane na magazynie (pomocne gdy towaru nie było fizycznie).

 Więcej »

10.0.59621/01/2014
1. Pole „Data sprzedaży” dla pobieranych dokumentów w związku nową ustawą o VAT. 2. Obsługa jednostek pakowania - pełna informacja we wszystkich formatkach oraz odpowiednie sortowanie zamienników (np. w zależności od tego czy mamy do czynienia z sztuką czy kompletem).

 Więcej »

10.0.59403/01/2014
1. Zmiana w opcji pobierającej dokumenty sprzedaży. Obecnie dostępna jest szczegółowa informacja o rozrachunkach dla poszczególnych faktur.

 Więcej »

10.0.59202/01/2014
1. Obsługa waluty EUR jako waluty podstawowej dla Łotwy.

 Więcej »


Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

   Cofnij