Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]


10.0.41829/04/2009
1. Poprawione okno dostępności ONLINE/OFFLINE ze względu na większą liczbę filii (wszystkie filie widoczne bez przewijania).2. Import zamówienie z pliku Excel. Plik Excel w pierwszej kolumnie musi zawierać indeks Inter Cars, a w drugiej ilość.3. Lepsza współpraca z rozdzielczościami typowymi dla netbooków.4. Poprawiony błąd wydruku faktury pobranej z Inter Cars, który pojawił się tylko w wersji 416 (ikona drukowania nie była aktywna).5. Dodatkowe usprawnienia w zamówieniach ONLINE dla spółek zag ...

 Więcej »

10.0.41624/04/2009
1. Pobieranie dokumentów sprzedaży w systemie ONLINE dla Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy i Rumunii

 Więcej »

10.0.41410/04/2009
1. Poprawione drobne błędy wersji 412 (przestało działać F6 "Pokaż w cenniku", wybranie schematu kolorów na "Biały" powodowało błąd przy uruchomieniu).2. Obsługa sześciocyfrowych numerów kart klienta przy logowaniu przez program IC_Sklep.3. Poprawiony interfejs szukania według kategorii.

 Więcej »

10.0.41206/04/2009
1. Wyszukiwarka towarów w zakładce cennika według kryteriów. Obecnie częściowo skatalogowane są opony i felgi. Wybierając z listy kategorię, wyszukiwać można zadając kolejne kryteria. Przykład: wybieramy kategorię "Opony"  (z rozwijalnej listy nad kolumną "Nazwa"), a następnie w prawej części zakładki "Szczegóły" cennika wybieramy kryteria opony, np. rozmiar, profil itd. (klikając w lupkę przy wyświetlonym kryterium).

 Więcej »

10.0.41004/03/2009
1. Funkcjonalności ONLINE dla Ukrainy. 2. Pobieranie stanu OFFLINE bezpośrednio z programu dla wszystkich krajów, w których działają spółki Inter Cars. 3. Zabezpieczenie przez zainstalowaniem wersji cennikowej bazy danych z jednego kraju na istniejącą bazę danych przeznaczoną dla innego kraju.

 Więcej »

10.0.40812/02/2009
1. Zmiany w opcji "Historia" potrzebne po instalacji nowych danych katalogowych. Chodzi o zabezpieczenie programu przed błędem gdy nie istnieje zapamiętany w historii kod grupy towarowej (w takim wypadku wybiera tylko typ pojazdu). 2. Dodanie możliwości instalacji warunków handlowych dla ukraińskiej bazy danych. 3. Komunikacja w Internecie po zaszyfrowanym łączu dla systemów zagranicznych.

 Więcej »

10.0.40622/01/2009
1. Przygotowanie do obsługi bazy katalogowej w języku rumuńskim (od edycji 01/2009). 2. Przy zamykaniu systemu Windows program zapisze dane i zostanie zamknięty zamiast wyświetlać komunikat błędu "Cannot quit Visual Foxpro". 3. Dostosowany interfejs dla rozdzielczości 1024x600 (stosowanej w modnych ostatnio tzw. "netbookach").

 Więcej »


Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

   Cofnij