IC_Katalog help

HELP1. Wstęp
2. Instalacja
2.1 Wymagania sprzętowe i programowe
2.2 Niezbędne pliki instalacyjne
2.3 Program IC_Katalog
2.4 Baza danych cennika
2.4.1 Instalacja bazy w lokalnej sieci
2.5 Baza danych wyszukiwania katalogowego
2.6 Warunki handlowe
2.7 Instalacja z płyty
2.8 Informacje pomocne przy konfiguracji firewall (zapory ogniowej)
2.9 Zaawansowana konfiguracja firewall
3. Deinstalacja
4. Aktualizacja
4.1 Program IC_Katalog
4.2 Baza danych
4.2.1 Korzystanie z bazy danych w lokajnej sieci
4.3 Katalog elektroniczny
4.4 Warunki handlowe
4.5 Stany offline
4.6 Zmiana języka
4.7 Informacje o programie
5. Wyszukiwanie części - Cennik
5.1 Grupy
5.2 Opis techniczny
5.3 Indeks/kategoria
5.4 Producent/Marka/Status/Regeneracja/Kod taryfy/Rynek zbytu/Kod kreskowy
5.5 Informacje
5.5.1 Szczegóły
5.5.2 Zamienniki
5.5.3 Inne kody
5.5.4 Dane katalogowe
6. Wyszukiwanie części - Katalog
6.1 Pojazdy
6.2 Grupy
6.3 Wyniki
6.3.1 Informacje
7. Dostępność części
7.1 Cennik
8. Zdjęcia części
9. Warunki handlowe
9.1 IC-Premia
10. Zamawianie
10.1 Tworzenie zamówienia
10.2 Wysyłanie zamówienia
10.3 Drukowanie zamówień
10.4 Sprawdzanie zamówień
10.5 Import zamówienia z pliku
10.5.1 Format pliku tekstowego
10.5.2 Format pliku Excel 5.0/95
10.5.3 Format pliku dBASE (DBF)
11. Wycena
11.1 Ustawienia wyceny
11.2 Tworzenie protokołu wyceny
11.2.1 Dodawanie do wyceny w katalogu
11.3 Przeglądanie protokołu wyceny

12. Ściągnie dokumentów z IC

12.1 Dokument sprzedaży
12.2 Raport zadłużenia

13. Zwrot towaru
14. Program - Skróty klawiszowe 


 
1. Wstęp
IC_Katalog to nowoczesne narzędzie do wyszukiwania i zamawiania części do samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli oferujące:

* Katalogowe wyszukiwanie artykułu na podstawie marki samochodu oraz listy podzespołów
* Użycie indeksu Inter Cars S.A. zgodnego w większości przypadków z oznaczeniami producentów
* Wykorzystanie numeracji producentów części i samochodów
* Słownikowe szukanie wg nazwy - oznacza wyszukiwanie towaru za pomocą dedykowanego słownika, gdzie kolejność wpisanej frazy jak i długość stosowanych słów nie ma znaczenia (F8)
* Wybór części tylko danego producenta (F4)
* Ograniczenie listy - części do samochodów ciężarowych, osobowych, motocykli
* Wybór poprzez selekcję grup towarowych
* Wyszukiwanie wg kodów kreskowych
* Wyszukiwanie wg statusu towarów - nowości, oferty specjalne itd.
* Tworzenie wycen napraw pojazdu na podstawie czasów napraw dostępnych ONLINE

2. Instalacja

2.1 Wymagania sprzętowe i programowe
System operacyjny: Win 98 lub wyższy (NT/2000/2003/XP/Vista/7)
Pamięć RAM: 128MB lub więcej
3,5GB miejsca na dysku
Internet Explorer 6.0 SP1 lub nowszy
połączenie z Internetem (działa przez NAT, proxy, firewall)
Dla instalacji przy pomocy kreatora instalacji wymagany jest Microsoft .NET Framework 2.0

Najprostszym sposobem instalacji jest uruchomienie kreatora instalacji ze strony Inter Cars (kliknij tutaj aby uruchomić kreatora instalacji) lub programu autorun dostarczonego na nośniku z oddziału Inter Cars. W przypadku uruchomienia kreatora instalacji z Internetu, w zależności od używanej przeglądarki internetowej, kreator od razu się zainstaluje (Internet Explorer, Safari) lub zostanie pobrany plik, który następnie należy uruchomić (Firefox, Chrome).

Kreator automatyzuje poszczególne kroki instalacji opisane w punktach od 2.2 do 2.5. Jeżeli program zostanie poprawnie zainstalowany przy pomocy kreatora, można od razu przejść do sekcji wyjaśniającej korzystanie z programu IC_Katalog, od punktu 5.


2.2 Niezbędne pliki instalacyjne
setup.exe
i_dbfs.zip
i_katalog.zip
Pliki pobieramy ze strony: www.intercars.com.pl/?id=32

2.3 Program IC_Katalog
Instalujemy program przy pomocy setup.exe .

2.4 Baza danych cennika
Przy pierwszym uruchomieniu programu zostaniemy poproszeni o instalacje nowej bazy danych. Możemy to uczynić na dwa sposoby:
1) Pobierz z Internetu - program automatycznie ściąga najnowszą wersję bazy i instaluje ją;
2) Wczytaj z pliku - wskazujemy lokalizację pliku "i_dfs.zip", po czym następuje instalacja bazy.
W czasie instalacji zostaniemy poproszeni o wskazanie folderu gdzie mają być przechowywane pliki bazy. Jeśli chcemy zainstalować bazę na serwerze sieciowym - patrz punkt 2.4.1.


 
2.4.1 Instalacja bazy w lokalnej sieci
IC_Katalog może korzystać z sieciowej bazy danych. W takim wypadku baza danych instalowana jest na jednym komputerze (serwerze sieciowym, może to być zwykły komputer z systemem Windows). Zaletą takiego rozwiązania jest wspólna praca nad tymi samymi zamówieniami i zminimalizowanie pracy związanej z aktualizacją danych. Aktualizacja bazy na serwerze powoduje, że wszyscy użytkownicy używają takich samych, aktualnych danych.
Jak zainstalować sieciową bazę danych? W czasie jej instalacji zostaniemy poproszeni o podanie folderu docelowego. Wybieramy folder sieciowy. Następnie na innych komputerach nie instalujemy bazy danych, lecz po instalacji IC_Katalogu wybieramy opcję "Otwórz istniejącą bazę danych" wybierając wyżej wskazany wcześniej folder sieciowy.

2.5 Baza danych wyszukiwania katalogowego (według marek, modeli i typów)
Z paska menu wybieramy "Plik | Instalacja baz danych... | Katalog elektroniczny..." i wskazujemy lokalizacje pliku "i_katalog.zip", po czym następuje instalacja.


2.6 Warunki handlowe
Przy uruchamianiu programu zostaniemy poproszeni o instalacje warunków handlowych. Możemy to uczynić na dwa sposoby:
1) Pobierz z internetu - program poprosi nas o podanie naszego numeru klient, numeru karty i hasła;
2) Wczytaj z pliku - wskazujemy lokalizację pliku "KH??????.ZIP", gdzie pytajniki oznaczają numer klienta.

2.7 Instalacja z płyty
Jeżeli po włożeniu do napędu program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, wejdź na dysk CD-ROM i uruchom plik autorun.exe. Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami pokazanymi na ekranie.
Można też instalować elementy pakietu oddzielnie, nie korzystając z kreatora instalacji - patrz punkty od 2.3 do 2.6.

 2.8 Informacje pomocne przy konfiguracji firewall (zapory ogniowej)
Aby program IC_Katalog mógł się komunikować z Internetem, dodaj do wyjątków swojej zapory ogniowej następujące składniki programu IC_Katalog:

Program IC_Katalog - plik i_cars.exe

Program do pobierania plików - plik Downloader.exe

Program do pobierania plików - plik IC_Wget.exe

 2.9 Zaawansowana konfiguracja firewall
Program IC_Katalog komunikuje się z Internetem do następujących adresów:

http://www.intercars.com.pl port 80

http://webservices.intercars.com.pl port 80

https://secure.intercars.com.pl port 443

https://katalog.intercars.com.pl port 443

https://katalog.intercars.eu port 443

ftp://ftp.intercars.com.pl  port 20,21 (ftp pasywne) 

 3. Deinstalacja

Aby usunąć program IC_Katalogu, użyj Panelu Sterowania. Postępowanie we wszystkich systemach operacyjnych Windows jest podobne:
- uruchom Panel Sterowania;
- kliknij opcję Odinstaluj program;
- znajdź IC_Katalog, zaznacz i kliknij opcję Odinstaluj.
Podczas usuwania zostaniemy zapytani czy chcemy usunąć program wraz z bazą czy tylko sam program.


 4. Aktualizacja

 4.1 Program IC_Katalog
Z paska menu wybieramy "Komunikacja | Sprawdź nowe wersje programu IC_Katalog...". Program sprawdzi czy mamy aktualną wersję.
W przypadku wykrycia nowszej wersji zgadzamy się na aktualizację!

 4.2 Baza danych
Z paska menu wybieramy "Plik | Instalacja baz danych... | Pobierz z internetu i zainstaluj bazę danych cennika", po czym program automatycznie pobierze najnowszą wersję bazy i zainstaluje ją.
Z jakiego dnia mamy zainstalowane dane widzimy w lewej górnej części programu.Zaleca się aktualizowanie bazy przynajmniej raz na tydzień!

 4.2.1 Korzystanie z bazy danych w lokajnej sieci
W przypadku gdy chcemy skorzystać z bazy danych wcześniej zainstalowanej na serwerze sieciowym (patrz punkt 2.4.1) z paska menu wybieramy "Plik | Otwórz inną bazę danych..." i wskazujemy folder sieciowy, gdzie jest zainstalowana baza danych.


 4.3 Katalog elektroniczny
Najpierw pobieramy ze strony www.intercars.com.pl/?id=32 plik "i_katalog.zip" (nowe wersje wychodzą raz na kwartał).
Następnie z paska menu wybieramy "Plik | Instalacja baz danych... | Katalog elektroniczny..." i wskazujemy lokalizacje pliku i_katalog.zip, po czym następuje instalacja.

 4.4 Warunki handlowe
Z paska menu wybieramy "Plik | Aktualizuj warunki handlowe...", dalej postępujemy jak w ptk. 2.6.

 4.5 Stany offline
Z paska menu wybieramy "Plik | Aktualizuj stany offline...".Wybieramy jedną z dwóch opcji:
1) Pobierz z Internetu - program automatycznie ściąga najnowszą wersję stanów i instaluje ją;
2) Wczytaj z pliku - wskazujemy lokalizację pliku i_sta.zip (plik pobieramy ze strony www.intercars.com.pl/?id=32), po czym następuje instalacja bazy.

Zaleca się aktualizowanie stanów przynajmniej raz dziennie!


  4.6 Zmiana języka
Aby zmienić język programu, z paska menu wybieramy "Widok | Język", następnie z listy wybieramy interesujący nas język.


  4.7 Informacje o programie
Aby sprawdzić informacje techniczne o programie, z paska szybkie dostępu wybieramy    (Informacje o programie), a następnie ze zakładek wybieramy "Informacje techniczne". Możemy tam zobaczyć m.in. jaką mamy wersję programu, z którego dnia mamy dane cennikowe oraz gdzie mamy zainstalowaną bazę czy program.

 5. Wyszukiwanie części - Cennik (skrót Ctrl+E)

 5.1 Grupy

Pasek szybkiego dostępu:
  (Od początku) - skrót Ctrl+S - kasuje/resetuje nasze wszystkie selekcje i wyszukiwania (w cenniku oraz w katalogu) oraz wraca do podstawowego widoku;
  (Pokaż/ukryj grupy) - włączanie lub wyłączanie wyszukiwania poprzez grupy.1. Pełna oferta - wyszukuje części w pełnej ofercie
2. Motocykle -  ogranicza wyszukiwanie do części motocyklowych
3. Koła, opony, felgi - ogranicza wyszukiwanie do części dotyczących kół, opon i felg
4. Oleje - ogranicza wyszukiwanie do części dotyczących olejów
5. Wyposażenie warsztatów - ogranicza wyszukiwanie do części dotyczących wyposażenia warsztatów

Po wyborze konkretnej grupy możemy zawęzić obszar wyszukiwania do konkretnej części, którą wybieramy w drzewku w zakładce Grupy.

Przykład:
Szukamy kasku zamkniętego dla motocyklisty(kroki 1,2 i 3).

  5.2 Opis techniczny
Aby wyszukać części poprzez opis techniczny, z paska szybkiego dostępu wybieramy   (Szukanie w opisie technicznym) - skrót F8.

 5.3 Indeks/kategoria

Aby wyszukać części przez indeks, wpisujemy indeks (lub znany nam początek) w pole selekcji (skrót F7) i zatwierdzamy przyciskiem ENTER.Aby skasować wszystkie selekcje, wybieramy    (Kasowanie selekcji) - skrót Ctrl+R.


Możemy również zawęzić wyszukiwania do konkretnej kategorii, którą wybieramy w polu Kategorie:
Po wyborze konkretnej kategorii, w zakładce Szczegóły (w jej prawej części) możemy określi dokładne wymiary części jakiej szukamy, poprzez użycie  .
Przykład: szukamy tarczy hamulcowej mającej 5 otworów i 26 grubości.

W polu kategorie wybieramy "Tarcza hamulcowa". Następnie w zakładce Szczegóły "Ilość otworów"  ustalamy na 5, a "Grubość" na 26.
Po takiej selekcji program zawęzi listę części tylko do tych co odpowiadają podanym wymaganiom.

Szczegóły naszej selekcji zawsze możemy zobaczyć w dolnej, lewej części programu (patrz powyższy screen).


Aby skasować nasz wybór kategorii, wybieramy  (Kasowanie wyboru kategorii).  5.4 Producent/Marka/Status/Regeneracja/Kod taryfy/Rynek zbytu/Kod kreskowyAby wyszukać części tylko od danego producenta, z paska menu wybieramy "Wyszukiwanie | Cennik | Producent" - skrót F4. W okienku wybieramy z listy producenta.

Aby wyszukać części przeznaczone dla danej marki, z paska menu wybieramy "Wyszukiwanie | Cennik | Marka" - skrót F5. W okienku wybieramy z listy markę.

Możemy również wyszukać części według innych typów, aby tak zrobić z paska menu wybieramy "Wyszukiwanie | Cennik" i wybieramy interesującą nas opcję.


UWAGA! Każda następna selekcja zawęża obszar wyszukiwania.
Dla przykładu: jeśli na początku wybierzemy z producentów 4MAX, to program będzie nam wyszukiwał już tylko części od 4MAX. Następnie jeśli z marek wybierzemy MAZDĘ, to program ograniczy wyszukiwania do części dla MAZDY od producenta 4MAX. A jeśli jeszcze do tego ze statusu wybierzemy WYPRZEDAŻ, to program wyszuka nam części z wyprzedaży dla Mazdy od 4MAX.


Szczegóły naszej selekcji  zawsze możemy zobaczyć w dolnej, lewej części programu.

W dolnej, prawej części programu możemy zobaczyć ile pozycji zostało wybranych po danej selekcji.Aby skasować nasze wszystkie selekcje z paska menu wybieramy "Wyszukiwanie | Cennik | Kasuj selekcje" - skrót Ctrl+R. Lub wybieramy wybieramy    (Kasowanie selekcji).


 5.5 Informacje

 5.5.1 Szczegóły
W zakładce Szczegóły (skrót Ctrl+B) możemy zobaczyć podstawowe informacje o wybranej części (po lewej stronie) oraz dodatkowe dane katalogowe (po prawej stronie).Podkreślone i pogrubione informacje to selekcje, które wcześniej wybraliśmy. Używając    możemy szybko zmienić naszą selekcję.


 5.5.2 Zamienniki
W zakładce Zamienniki (skrót Ctrl+Z) możemy zobaczyć jakie części tego same typu proponuje nam program od innych producentów.


Aby przejść do jakiegoś zamiennika, wybieramy jednego z nich i klikamy .


 5.5.3 Inne kody
W zakładce Inne kody (skrót Ctrl+O) możemy


 5.5.4 Dane katalogowe
W zakładce Dane Katalogowe (skrót Ctrl+L) możemy zobaczyć dane na temat wybranej części (po lewej stronie) oraz do jakich aut wybrana część pasuje (po prawej stronie).


 6. Wyszukiwanie części - Katalog (skrót Ctrl+K)

Pasek szybkiego dostępu:
  (Od początku) - skrót Ctrl+S - kasuje nasze wszystkie wybory pojazdu i grup(i w katalogu i w cenniku) oraz wraca do podstawowego widoku;
  (Historia) - skrót Ctrl+H - wyświetla nasze wszystkie poprzednie wyszukiwania z katalogu(wybierając z listy dane wyszukiwanie, program znajdzie je w katalogu);
  (Ulubione) - skrót Ctrl+U - możemy dodawać tutaj ulubione pojazdy.


Na początku wybieramy kategorie pojazdów:


1. Katalog pojazdów osobowych
2. Katalog pojazdów ciężarowych
3. Katalog motocykli
4. Katalog osi

 6.1 Pojazdy
Następnie, w zakładce Pojazdy, korzystając albo z drzewka (1) albo wpisując w pole "Szybki wybór modelu" (2), wybieramy interesujący nas model.

Dla przykładu: Dodge Caliber
(1)     

(2)


Klikając na możemy sprawdzić szczegółowe informacje o danym modelu.

Aby usunąć dany wybór i wrócić do głównej listy, wybieramy .


Inne opcje wyszukiwania modelu:
3) Według numeru/KBA/Kodu silnika4)Według danych podstawowych
Z paska menu wybieramy "Wyszukiwanie | Zawężanie listy typów" - skrót Ctrl+T.

5)Według numerów producenta/OE/zwyczajowych
Z paska menu wybieramy "Wyszukiwanie | Wyszukiwanie po numerach" - skrót Ctrl+D.


 6.2 Grupy
Po wyborze konkretnego modelu, w zakładce Grupy, korzystając albo z drzewka (1) albo wybierając z pola "Zawężenia listy grupy" (2), wybieramy część którą szukamy.

Dla przykładu: klocek hamulcowy

(1)         (2)


Aby usunąć dany wybór i wrócić do głównej listy, wybieramy   . 6.3 Wyniki
Po wybraniu konkretnej części, w zakładce Wyniki, program wyświetli nam wszystkie oferty (od wszystkich producentów) związane z tą wybraną częścią.
Jeśli chcemy znaleźć wybraną część w Cenniku, klikamy na niej dwa razy lewym przyciskiem myszki lub prawym przyciskiem myszki i wybieramy .
Jeśli chcemy znaleźć wszystkie oferty z zakładki Wyniki w Cenniku, klikamy na dowolnej części prawym przyciskiem myszki i wybieramy   - skrót F6.


Podgląd na wybrany model oraz wybraną grupę mamy pod paskiem szybkiego dostępu. 6.3.1 Informacje
Po prawej stronie w zakładkach możemy zasięgnąć takich informacji o wybranej części jak:
1) Dane podst. - podstawowe informacje;
2) Zamienniki - jakie zamienniki proponuje nam program od innych producentów;
3) Stosowane w - w jakich modelach aut może być również stosowana;
4) Czasy napraw - patrz punkt 11.2.1 .  7. Dostępność części

Aby sprawdzić dostępność wybranej części we wszystkich filiach, z paska szybkiego dostępu (albo z paska menu w "Dostępność") wybieramy:
  (Dostępność ONLINE) - skrót Ctrl+I - program wyświetli nam dostępność we wszystkich filiach z aktualnej chwili (z Internetu);
  (Dostępność OFFLINE) - skrót Ctrl+TAB - program wyświetli nam dostępność we wszystkich filiach ze stanów offline (dlatego takie ważne jest dzienne aktualizowanie Stanów Offline - patrz punkt 4.5).

 7.1 Cennik
Szybki podgląd dostępności (offline) wybranej części w wybranych filiach możemy zobaczyć w prawej części programy.Aby zmienić wybrane filie, klikamy  i spośród listy wybieramy interesującą nas filię.


 8. Zdjęcia części

Aby zobaczyć zdjęcie wybranej części, z paska szybkiego dostępu (albo z paska menu w "Zdjęcia") wybieramy    (Zdjęcia ONLINE) - skrót F3.

 9. Warunki handlowe

Instalacja - patrz punkt 2.6.
Aktualizacja - patrz puntk 4.4.

Pasek z warunkami handlowymi mamy koło paska szybkiego dostępu.W poszczególnych polach możemy wybrać z jakich warunków chcemy korzystać, cenę BRUTTO czy NETTO oraz w jakiej walucie mają być wyświetlane ceny(detaliczne i hurtowe).


Cenę hurtową wybranej części, widzimy pod warunkami handlowymi.
Aby dodać kolejne warunki handlowe, z paska szybkiego dostępu wybieramy  (Ustawienia), a następnie zakładkę "Warunki handlowe" i wybieramy przycisk "Dodaj".
Możemy również wybrane(zaznaczone) warunki handlowe usunąć, poprzez wybranie przycisku "Usuń".


 9.1 IC-Premia
Mając zainstalowane warunki handlowe w każdej chwili możemy sprawdzić ile mamy puntków w programie lojalnościowym "IC-Premia". Aby to zrobić z paska szybkiego dostępu wybieramy  (IC-Premia).

 10. Zamawianie

 10.1 Tworzenie zamówienia
Aby złożyć nowe zamówienie, z paska szybkiego dostępu wybieramy    (Zamówienia) - skrót Ctrl+A. W oknie "Zamówienia" wybieramy    - skrót Ctrl+N. Możemy to również zrobić, wybierając z paska menu "Zamówienia | Nowe...".
Jeśli chcemy dodać pozycję do już istniejącego zamówienia(ale jeszcze nie wysłanego!)to w oknie "Zamówienia" z listy wybieramy zamówienie którego nas interesuje i klikamy  .


Następnie po wybraniu (zaznaczeniu) części, z paska menu wybieramy "Zamówienia | Zamów" - skrót Ctrl+Enter. Następnie w okienku podajemy ile danych części chcemy zamówić. Możemy to również zrobić, klikając prawym przyciskiem myszki na wybranej części i wybrać  .Szybki podgląd na zamówienie mamy na dolnym pasku, gdzie możemy zobaczyć: nr obecnego zamówienia, ile pozycji jest na zamówieniu, jaka jest wartość naszego zamówienia oraz skorzystać z przycisku Zamów, aby dodać do zamówienia aktualnie zaznaczoną pozycję.
Aby usunąć jakąś pozycję ze zamówienia, w oknie "Zamówienia" (Ctrl+A) z listy "Pozycje zamówienia" wybieramy (zaznaczamy) pozycję, którą chcemy usunąć, dwukrotnie na nią klikamy lewym przyciskiem myszki i w okienku zmieniamy jej ilość na "0".


Uwaga!
Przed zamówieniem konkretnej części dobrze jest sprawdzenie jej dostępności online. W oknie tym również możemy zamówić wybraną część.Gdy zauważymy że wybrana część jest niedostępna możemy skorzystać ze zakładki "Zamienniki".


 10.2 Wysyłanie zamówienia


Aby móc wysłać zamówienie musimy mieć zainstalowane warunki handlowe!

Aby wysłać zamówienie, ponownie wchodzimy do Zamówień (Ctrl+A) i wybieramy  .
Zamówienie możemy wysłać przez e-mail bądź ONLINE.


Wysyłając ONLINE, w zakładce "Wybierz parametry dla własnego zamówienia"ustalamy: rodzaj płatności, rodzaj dokumentu, rodzaj transportu oraz gdzie chcemy zamówić części.W przypadku klientów filii dostępne są dodatkowo trzy opcje:
 • Zamów tylko w Twoim oddziale - towar zostanie zamówiony tylko w Twojej filii (informacje o zarezerwowanych ilościach zostaną pokazane w kolumnie "Przyjęte"). Braki zostaną zignorowane.
 • Domów brakujące pozycje z Centrum Logistycznego (dostawa dnia następnego) - pozycje, których nie ma w Twojej filii zostaną automatycznie zamówione w Centrum Logistycznym (informacje o tych pozycjach zostaną pokazane w kolumnie "W drodze").
 • Zamów WSZYSTKO w Centrum Logistycznym (dostawa dnia następnego) - całe zamówienie zostanie zarezerwowane w Centrum Logistycznym (kolumna "W drodze").

W zakładce "Twój status w Inter Cars" możemy zobaczyć m.in wartość zamówienia brutto czy termin płatności. Po ustaleniu wszystkiego, zatwierdzamy przyciskiem "OK". Następnie wyświetli nam się okno, w którym możemy ostatecznie potwierdzić nasze zamówienie, klikając przycisk Potwierdź zamówienie, lub je anulować, klikając przycisk Anuluj zamówienie (uwaga, po kliknięciu przycisku operacja nie może być już cofnięta!).
 Jeżeli nie mamy dostępu do systemu online, zamówienia możemy wysyłać pocztą elektroniczną (e-mail) bezpośrednio z programu IC_Katalog. Wymaga to uprzedniej konfiguracji programu pocztowego. Adres odbiorcy można zapamiętać w opcji "Narzędzia | Ustawienia | Adres e-mail dla zamówień".Po wysłaniu zamówienia w zakładce "Pozycje zamówienia" możemy zobaczyć, które pozycje zamówienia zostały przyjęte. Pozycje, które nie zostały przyjęte (podkreślone na czerwono), nie będą wchodzić w skład tego zamówienia. W takim przypadku możemy skorzystać z opcji    (w zakładce "Stan zamówienia ONLINE"), przy użyciu której zostanie utworzone nowe zamówienie z pozycji niezrealizowanych.
W zakładce "Stan zamówienia ONLINE" wysłanego zamówienia, możemy sprawdzić jak nasze zamówienie zostało przyjęte (m.in możemy tam zobaczyć jaka jest końcowa cena netto jaką będziemy musieli zapłacić). Wyraźnie zaznaczane są tam wszystkie rozbieżności pomiędzy żądanymi warunkami zamówienia, a przyjętymi po stronie Inter Cars (patrz rysunek poniżej).


Jeśli wszystko się zgadza, potwierdzamy zamówienie wybierając  .


UWAGA!
W trakcie wysyłania zamówienia towar od razu jest rezerwowany. Rozpoczęcie przygotowywania towaru rozpocznie się po wybraniu opcji Potwierdź. Po potwierdzeniu nie jest już możliwe anulowanie ani modyfikowanie zamówienia. 10.3 Drukowanie zamówień
W każdej chwili możemy wydrukować nasze zamówienie. Aby to zrobić w oknie "Zamówień" wybieramy  , a następnie  . Lub z paska szybkiego dostępu wybieramy   (Drukowanie) - skrót Ctrl+P. 10.4 Sprawdzanie zamówień
Zawsze możemy również sprawdzić informacje o naszych wszystkich zamówień na serwerze IC (online), poprzez wybranie z paska szybkiego dostępu  ( Wszystkie zamówienia po stronie Inter Cars(ONLINE) ) .
Chcąc jeszcze bardziej szczegółowo sprawdzić wybrane zamówienie wybieramy przycisk "Pokaż szczegóły zamówienia".

Możemy również w tym miejscu potwierdzić(bądź anulować) wybrane zamówienie, jeśli wcześniej tego nie uczyniliśmy, korzystając z przyciski "Potwierdź zamówienie"(bądź, jeśli chcemy anulować, "Anuluj zamówienie"). Nie da się anulować zamówienia, które wcześniej już potwierdziliśmy!

10.5 Import zamówienia z pliku

Zamówienie może zostać zaimportowane z pliku tekstowego, pliku Excel w formacie 5.0/95 lub pliku dBase (DBF).
Przykładowe pliki można pobrać tutaj.

Aby zaimportować zamówienie należy utworzyć nowe zamówienie, a następnie z menu "Zamówienia" wybrać opcję "Import z pliku...".

10.5.1 Format pliku tekstowego
Plik tekstowy zaczyna się i kończy znakami: ##
Informacja o towarze i ilości: indeks towaru lub wewnętrzny kod towaru oraz ilość (wartości oddzielane są średnikami). Przykład: ;105 740;2; lub 236915;;2;

10.5.2 Format pliku Excel 5.0/95

Pierwsza kolumna zawiera indeks towaru, druga kolumna zawiera ilość.

10.5.3 Format pliku dBASE (DBF)

pole EINDEKS C(25) - indeks towaru
lub
pole ETOW_KOD C(6) - wewnętrzny kod towaru
oraz EILOSC N(5) - ilość

 11. Wycena
Moduł wyceny w programie IC_Katalog może zostać wykorzystany do utworzenia wstępnej wyceny naprawy warsztatowej. Program IC_Katalog umożliwia korzystanie z edytora pozwalającego na stworzenie protokołu wyceny.

Logika dokumentów (protokołów wyceny) jest bardzo podobna do zamówień. Utworzone protokoły można edytować, przeglądać, usuwać. Na podstawie części znajdujących się na protokole wyceny można utworzyć zamówienie.

Przeglądanie sporządzonych wcześniej wycen napraw warsztatowych możliwe jest z paska szybkiego dostępu    (Wycena).

 11.1 Ustawienia wyceny

Na początku ustalamy parametry domyślne wyceny. Aby to zrobić z paska menu wybieramy "Wycena | Parametry domyślne", następnie w oknie ustalamy m.in. stawkę za roboczogodzinę, stawkę VAT czy walutę.
 
 11.2 Tworzenie protokołu wyceny

Dodawanie czynności serwisowej z czasem naprawy

Po wyszukaniu modelu samochodu i grupy części, klikamy zakładkę czasy napraw (wymagana autoryzacja - potrzebny login dostępu do systemu ONLINE). Pojawi się lista z czasami napraw dla wybranej grupy cześci. Można także dodać dowolne inne czynności warsztatowe z gałęzi "Wszystkie czynności warsztatowe".Czynność wraz z czasem naprawy można dodać poprzez:
a) przeciągnięcie jej na obszar protokołu wyceny (mały - w dolnej części okna "Czasy napraw", duży - skrót klawiszowy F11)
b) podwójne kliknięcie na czynność
c) kliknięcie czynności prawym przyciskiem myszy

Zmiany domyślnych parametrów można dokonać w oknie:Dodawanie części

W taki sam sposób dodaje się część - przeciąga się pozycję (lub klika prawym przyciskiem myszy) z okna cennika lub katalogu.
Różnica między przeciągnięciem a kliknięciem prawym przyciskiem myszy zarówno dla czynności serwisowej jak i dla części polega na tym, że w pierwszym przypadku przeciągana pozycja zostanie od razu dodana do wyceny, a w drugim pojawi się okno gdzie możliwa będzie zmiana wartości domyślnych.
Po dodaniu pozycji można ją edytować klikając podwójnie zarówno na małym jak i dużym oknie edycyjnym. 11.2.1 Okno edycyjne wyceny

Okno dostępne jest spod menu "Wycena | Edycja..." lub skrót klawiszowy F11. Opcja dostępna jest tylko wtedy gdy wycena jest otwarta.
Okno edycyjne umożliwia łatwe przeglądanie, modyfikowanie oraz dodawanie nowych pozycji wyceny.
Kliknięcie na opcję "Pokaż czas naprawy" rozwinie listę czynności serwisowych. Możliwe wtedy jest ich dodawanie - przez przeciąganie lub podwójne kliknięcie na listę czynności serwisowych. To samo dotyczy części - można je przeciągać z obszaru cennika lub katalogu.
Opcja "Pokaż czynności składowe" umożliwia wyświetlanie bądź ukrycie czynności składowych (zaznaczonych kolorem zielonym). To samo dotyczy wydruków - dla wydruków tą opcję definiujemy w parametrach wyceny - menu "Wycena | Parametry domyślne...".

Edycja poszczególnych pozycji możliwa jest po podwójnym kliknięciu na daną pozycję.


Prezentacja multimedialna pokazująca jak tworzy i modyfikuje się wycenę:Szybki podgląd na aktualną wycenę mamy w dolnym pasku programu, gdzie możemy sprawdzić numer, wartość i walutę wyceny.
 11.3 Przeglądanie protokołu wyceny
Aby sprawdzić wybrany protokół wyceny, z paska szybkiego dostępu wybieramy    (Wycena) , skąd możemy sprawdzić jaka jest wartość zamówienia, ile jest pozycji i w jakiej walucie, jakie czynności wybraliśmy (w zakładce "Czynności warsztatowe") oraz do jakich części (w zakładce "Części"). Możemy również dowolnie modyfikować czynności czy części - dodawać, zmieniać lub usuwać. Spod opcji "Edycja..." wywołać można okno omówione w poprzednim punkcie. W zakładce "Czynności warsztatowe" opcja "Dodaj" pozwala dodawać samodzielnie zdefiniowane czynności warsztatowe (opcja "Wycena | Samodzielnie zdefiniowane czynności warsztatowe..." pozwala definiować samodzielnie te czynności).

 


Aby wydrukować dany protokół (jako zlecenie warsztatowe), wybieramy opcję , a następnie "Drukuj".

Zaś wybierając opcję  ,  zostanie utworzone zamówienie na podstawie części znajdujących się na wycenie. 12. Ściąganie dokumentów z IC

 W celu sprawdzenia wszystkich dokumentów sprzedaży w Inter Cars S.A., na pasku menu wybieramy: Komunikacja -> Ściąganie dokumentów sprzedaży z Inter Cars… , dzięki czemu otworzy nam się poniższe okno.

Korzystając z opcji Data od: i Data do: możemy wybrać jakiego okresu mają dotyczyć pobrane dokumenty sprzedaży.

 

 12.1 Dokument sprzedaży

W celu pobrania konkretnego dokumentu sprzedaży najpierw zaznaczamy go na głównej liście, a następnie klikamy przycisk Pobierz dokument. Otworzy nam się okno, w którym mamy szczegółowe informacje na temat danego dokumentu.

W celu wydrukowania tego dokumentu klikamy w tym oknie przycisk  , a następnie, w oknie Podglądu wydruku, naciskamy przycisk Drukuj.

Możemy również dany dokument eksportować do pliku, korzystając z dolnych opcji okna:

Wybieramy typ pliku (xml/dbf/txt/xls) oraz folder do którego chcemy eksportować dokument (korzystając  z przycisku  ). Dokument zostanie automatycznie eksportowany do pliku po kliknięciu przycisku Eksportuj.

 

 12.2 Raport zadłużenia
W celu wydrukowania całego raportu zadłużenia klikamy przycisk  , dzięki czemu otworzy nam się okno Podglądu wydruku, w którym to klikamy przycisk Drukuj.

UWAGA! Wydruk ten ma charakter tylko informacyjny i nie może służyć za podstawę rozliczeń z księgowością Inter Cars S.A. !

Dodatkowo możemy cały raport eksportować do pliku .xls . W tym celu klikamy przycisk  i w kolejnym oknie podajemy miejsce zapisu tego pliku, zatwierdzając ten wybór przyciskiem OK.

 

 13. Zwrot towaru
Warunki zwrotu: zwrot towaru za zgodą Inter Cars S.A. na podstawie dowodu zakupu w terminie do 7 dni od daty sprzedaży; zwracane części w oryginalnych, niezniszczonych opakowaniach; zwrot z paragonu tylko w siedzibie firmy.
Nie podlegają zwrotowi: części elektryczne i elektroniczne; części noszące ślady użytkowania, prób montażu, zmiany cech; części na indywidualne zamówienie oraz z wyprzedaży.

W celu wydrukowania protokołu zwrotu towaru, na pasku menu wybieramy: Komunikacja -> Protokół zwrotu towaru… , dzięki czemu otworzy nam się poniższe okno.

W głównym polu okna mamy listę wszystkich towarów, kupionych przez nas w ciągu ostatnich 7 dni. W górnym polu możemy wybrać czy towary mają dotyczyć tylko płatnika czy wybranego odbiorcę czy wszystkich.

Aby dodać wybrany towar do protokołu, najpierw zaznaczamy go w głównym polu (możemy go również wyszukać po indeksie, korzystając z górnego opcji Szukaj), a następnie klikamy przycisk Dodaj… , dzięki czemu wyświetli nam się takie okno:

W odpowiednich polach podajemy ilość zwracanego towaru (nie może być ona większa niż na wybranym dokumencie sprzedaży) oraz przyczynę zwrotu (możemy ją wpisać sami lub skorzystać z opcji dostępnych pod przyciskiem  ) . Wybór potwierdzamy przyciskiem OK .

W celu edytowania ilości lub/i przyczyny zwracanego towaru, ponownie zaznaczamy go w głównym polu okna i klikamy przycisk Edytuj… (aby usunąć dany towar z protokołu wybieramy przycisk Usuń z protokołu…).

Po wybraniu wszystkich towarów, które chcemy zwrócić, w zakładce Protokół zwrotu możemy sprawdzić czy wszystko na pewno się zgadza (ewentualne pomyłki/zmiany możemy edytować lub usunąć korzystając z dolnych przycisków).

Jeśli wszystko się zgadza możemy przejść do wydrukowania protokółu. W tym celu klikamy przycisk  , dzięki czemu otworzy nam się okno Podglądu wydruku, w którym klikamy przycisk Drukuj.

Opcjonalnie możemy wydrukować czysty protokół zwrotu towaru, w tym celu wybieramy przycisk  , a następnie w oknie Podglądu wydruku - klikamy przycisk Drukuj. 14. Program - Skróty klawiszowe
 1. Pasek menu
 2. Pasek szybkiego dostępu
 3. Wybór warunków handlowych, waluty
 4. Ukrycie/wyświetlenie ceny hurtowej - Ctrl+W
 5. Cennik - Grupy
 6. Katalog - kategorie pojazdów
 7. Szukanie wg indeksu - F7
 8. Kasowanie całej sekcji - Ctrl+R
 9. Szukanie wg kategorii
 10. Dostępność (OFFLINE) w wybranych filiach
 11. Zakładki z informacjami o: szczegółach - Ctrl+B zamiennikach- Ctrl+Z
 12. Selekcja wg producenta - F4
 13. Selekcja wg marki - F5
 14. Pozostałe kryteria selekcji (bez skrótów klawiszowych)
 15. Wartość wyceny
 16. Wartość zamówienia
 17. Pasek stanu

Pasek szybkiego dostępu:


 1. Od początku - Ctrl+S
 2. Historia - Ctrl+H
 3. Ulubione  pojazdy - Ctrl+U
 4. Pokaż/ukryj grupy
 5. Szukaj w opisie technicznym - F8
 6. Drukowanie - Ctrl+P
 7. Zamówienia - Ctrl+A
 8. Wszystkie zamówienia po stronie Inter Cars (ONLINE)
 9. Wycena
 10. Dostępność ONLINE - Ctrl+I
 11. Dostępność OFFLINE - Ctrl+Tab
 12. Zdjęcia ONLINE - F3
 13. Zdjęcia OFFLINE
 14. Ustawienia
 15. IC-Premia
 16. Informacje o programie
Dodatkowo inne ważne skróty klawiszowe:
Ctrl+D i Ctrl+F - wyszukiwanie wg. kodów katalogowych
   Cofnij