- 10.0.606

Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]


10.0.48431/08/2010
1. Poprawiona funkcjonalność zapisywanie haseł logowania do systemu ONLINE (zdarzało się, że zapamiętywanie hasła nie działało na niektórych komputerach).

 Więcej »

10.0.48205/08/2010
1. Powiększone okno dostępności ONLINE/OFFLINE tak, by na jednym ekranie mieściły się informacje z wszystkich filii Inter Cars.2. Eksport do pliku tekstowego uzupełniony o cenę netto w opcji "Wszystkie zamówienia po stronie Inter Cars (ONLINE)..."3. Możliwość edycji ilości zamówienie z okna dostępności ONLINE wywołanego z poziomu przeglądania zamówień. 4. Poprawiona informacja o aktualności wersji programu w językach innych niż polski.5. Lepsze dostosowanie okna przeglądania zamówień p ...

 Więcej »

10.0.48030/06/2010
1. Komunikacja z serwerami secure.intercars.eu (dla spółek zagranicznych Inter Cars).2. Dostępność ONLINE z Polski dla spółek zagranicznych Inter Cars z możliwością konfiguracji, które oddziały mają być widoczne.

 Więcej »

10.0.47817/06/2010
1. Polska dostępność ONLINE dla klientów spółek zagranicznych Inter Cars. Klient ze spółki zagranicznej Inter Cars oglądając dostępność ONLINE w swoim kraju, może uzyskać także dostęp do dostępności ONLINE w Polsce. 2. Poprawienie wyświetlania chorwackich znaków narodowych z nazwie kontrahenta po instalacji warunków handlowych ONLINE. 3. Możliwość wyłączenia pokazywania okna instalacji warunków handlowych pojawiającego się każdorazowo po uruchomieniu programu.

 Więcej »

10.0.47603/05/2010
1. Obsługa systemu Inter Cars Chorwacja.

 Więcej »

10.0.47031/03/2010
1. Poprawiony błąd przy pobieraniu dokumentów sprzedaży występujący tylko dla 31 dnia miesiąca. Błąd ujawnił się tylko w programie z bazą danych przeznaczoną dla spółek zagranicznych Inter Cars.

 Więcej »

10.0.46623/03/2010
1. Poprawiony błąd dostępu do okna "Wyszukiwanie w katalogu" - skrót Ctrl+D.Warto nadmienić, że opcja ta jest dostępna od dawna w prostszej postaci - nie trzeba wywoływać okna wyszukiwania (Ctrl+D), tylko po prostu wpisać poszukiwany kod katalogowy na zakładce "Pojazdy".

 Więcej »


Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

   Cofnij