- 10.0.606

Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]


10.0.44814/12/2009
1. Poprawiony błąd pojawiający się przy pobieraniu pliku dostępności OFFLINE.

 Więcej »

10.0.44610/12/2009
1. Poprawki dotyczące pobierania bazy danych cennika przez Internet bezpośrednio z programu IC_Katalog.2. Wyłączone zgłaszanie błędów dotyczących oferty/bazy danych w języku innym niż polski.

 Więcej »

10.0.44403/12/2009
1. Możliwość pobieranie bazy danych z Internetu. Po wybraniu opcji "Plik | Instalacja baz danych... | Cennik..." pojawi się okno z możliwością wyboru, czy baza danych ma być pobrana z Internetu, czy instalowana z lokalnego pliku. Taka sama możliwość istnieje po pierwszym otwarciu programu IC_Katalog.2. W wersji detalicznej bazy danych po każdorazowym uruchomieniu programu pojawia się okno dialogowe umożliwiające import warunków handlowych.

 Więcej »

10.0.44220/11/2009
1. Zmieniony sposób automatycznych aktualizacji wersji programu IC_Katalog. Program będzie proponował aktualizację do najnowszej wersji podczas każdej komunikacji z Inter Cars. Do tej pory odbywało się tylko przy pierwszym uruchomieniu stanów Online.2. Możliwość podania ilości zamówienia z poziomu stanów Online/Offline.3. Obsługa programu lojalnościowego VIP Club także w momencie wysyłania zamówienia (dotyczy Czech i Słowacji).

 Więcej »

10.0.44002/11/2009
1. Obsługa waluty EUR dla Litwy.2. Obsługa programu lojalnościowego "VIP Club" dla Czech i Słowacji.

 Więcej »

10.0.43814/10/2009
1. Optymalizacje przy składaniu zamówień - wyrzucenie niepotrzebnych komunikatów:brak pytania, czy otwierać nowe zamówienie, gdy zostanie podana ilość zamówienie, a nie było otwartego zamówienie (zamówienie automatycznie jest tworzone lub otwierane jest ostatnie, gdy nie miało żadnych pozycji)2. Zamówienia jest automatycznie zamykane po wysłaniu ONLINE.

 Więcej »

Przeglądanie wszystkich zamówień klienta w programie IC_Katalog01/10/2009
     W programie IC_Katalog możliwe jest przeglądanie wszystkich zamówień po stronie Inter Cars. Użytkownicy mający dostęp do systemu ONLINE mogą mieć pełny wgląd w to, co się dzieje z wszystkimi zamówieniami (np. utworzonymi przez sprzedawców w oddziale Inter Cars), a nie tylko tymi wysłanym w systemie ONLINE. Zamówienia mogę być eksportowane do plików w różnych formatach, a także drukowane. Zamówienie, którego realizacja nie ...

 Więcej »


Strona [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

   Cofnij